• โรงเรียนธัญบุรี
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียน: ห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) รอบเพิ่มเติมพิเศษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 19 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 27/03/2566 18:18 ถึง 31/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียน: ห้องเรียนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ (Math-Eng Intensive Program) รอบเพิ่มเติมพิเศษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 1 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 27/03/2566 18:22 ถึง 31/03/2566 16:22