• โรงเรียนธัญบุรี
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียน: ห้องเรียนพิเศษ English Program รอบเพิ่มเติม
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 19 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 13/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียน: ห้องเรียนพิเศษความเป็นเลิศคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (Gifted Program) รอบเพิ่มเติม
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 21 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 13/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: ห้องเรียนทั่วไป
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 9 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 341 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 15/03/2566 16:30

ประเภท: ประเภทความสามารถพิเศษ
แผนการเรียน: ห้องเรียนทั่วไป
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 25 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/03/2566 06:00 ถึง 12/03/2566 16:30