• โรงเรียนธัญบุรี
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภทห้องเรียนพิเศษ
แผนการเรียน: ห้องเรียนพิเศษการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) รอบเพิ่มเติมพิเศษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 9 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 27/03/2566 18:16 ถึง 31/03/2566 16:30