• โรงเรียนปทุมพิทยากร

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนปทุมพิทยากร

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
เพื่อใช้ในติดตามตรวจสอบผลการสมัครเรียน