• โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)

ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
เพื่อใช้ในติดตามตรวจสอบผลการสมัครเรียน