• โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท:
แผนการเรียน: วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ม.4
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 4 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 120 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 31/03/2563 11:58 ถึง 17/04/2563 11:58

ประเภท:
แผนการเรียน: คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 2 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 40 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 31/03/2563 11:59 ถึง 16/04/2563 11:34