• โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท:
แผนการเรียน: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (โครงการปกติ)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 6 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 120 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 31/03/2563 11:47 ถึง 10/04/2563 08:47