• เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ข่าว: การอนุมัติการรับสมัคร ประกาศเมื่อ: 11/29/2022 11:05:00 PM

เนื่องด้วยนักเรียนสมัครในวันแรกจำนวนมาก อาจจะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการสมัคร 2-3 วัน แจ้งมาเพื่อให้ผู้สมัครรับทราบ