• โรงเรียนโพธิแสนวิทยา
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัครสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: สมัครเรียนทั่วไป (ทดสอบ)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 5 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 50 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 27/12/2564 16:01 ถึง 31/12/2564 16:01