• โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2566
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

ตรวจสอบผลการสมัคร
ผู้สมัครสามารถดูผลการสมัครแต่ละขั้นตอนได้ทันทีโดยการกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนแล้วคลิกปุ่ม "ดูผลการสมัคร"
สถิติภาพรวมการสมัครเรียนออนไลน์
ผู้สมัครทั้งหมด
สถิติการสมัครเรียนแบบรายวัน
ติดต่อฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เลขที่ 217 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 075-846027 , โทรสาร :  075-846050
petcharik217@gmail.com