• โรงเรียนมุกดาหาร
สถานะออฟไลน์

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมุกดาหาร

เลือกสมัครเรียนหลักสูตร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: แผนการเรียน วิทย์-คณิต (วิชาเพิ่มเติม ภาษาญี่ปุ่น)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 13 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 24/04/2564 08:00 ถึง 28/04/2564 16:30

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: แผนการเรียน ศิลป์ – ภาษา (วิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 1 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 10 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 24/04/2564 08:00 ถึง 28/04/2564 16:30