• โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์
ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา

เลือกสมัครเรียนหลักสูตร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: สมัครเรียนทั่วไป (ทดสอบ)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 5 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 50 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 11/02/2565 14:42 ถึง 11/02/2565 14:42