• โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
สถานะออฟไลน์
เลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร

ประเภท: ประเภททั่วไป
แผนการเรียน: สมัครเรียนทั่วไป (ทดสอบ)
สำหรับ: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนปกติ)
จำนวนห้องเรียน: 6 ห้อง
รับนักเรียนจำนวน: 240 คน
วันที่เปิดรับสมัคร: 19/04/2564 11:27 ถึง 25/04/2564 11:27