อนุรักษ์ พรมโคตรค้า
ประธานกรรมการบริหาร
ผู้เชียวชาญด้านพัฒนาระบบ

เกี่ยวกับเรา

ทำไมต้องมีระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ PSAS
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตเป็นอย่างมาก ทำให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องทำการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการที่ทางสถานศึกษาต้องเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้น ก็ทำให้การรับสมัครนักเรียนเป็นไปได้ยาก ทั้งในส่วนของผู้สมัครเอง รวมถึงผู้ดูแลการรับสมัครในแต่ละปีการศึกษาอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้ออกแบบระบบที่จะครอบคลุมการใช้งานมากที่สุดทั้งในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครเรียนในแต่ละปีการศึกษา รวมไปถึงการจัดการรายชื่อผู้สมัครในส่วนของผู้ดูแลการรับสมัคร ซึ่ง "ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ PSAS" เป็นระบบที่ผู้สมัครสามารถเรียนได้ด้วยตัวเองในรูปแบบออนไลน์ สมัครง่าย ปลอดภัย และยังสามารถติดตามสถานะการสมัครเรียนตลอดจนการตรวจสอบผลการสอบ

นอกจากนี้ระบบของเรายังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ดูแลการรับสมัคร หรือแอดมิน ให้สามารถจัดการรายชื่อผู้สมัครได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น แจ้งข้อความถึงผู้สมัครให้แก้ไขข้อมูลได้โดยตรง แก้ไขข้อมูลผู้สมัคร อนุมัติรายชื่อผู้สมัคร จัดการห้องสอบ พิมพ์ใบรายชื่อผู้เข้าสอบ อนุมัติผู้มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นที่ทางสถานศึกษาเปิดรับสมัคร เรียกได้ว่าเป็นระบบที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก